Bukowina Tatrzańska

Załatw sprawę przez internet

    Projekt w kwocie 671 349,71 PLN sfinansowany został z dwóch źródeł: - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 503 512,28 PLN, - ze środków własnych Gminy Bukowina Tatrzańska w kwocie 167 837,43 PLN.



    Szanowni Państwo, Drodzy Mieszkańcy!

    Dostępne nowe technologie, a także upowszechnianie Internetu jako podstawowego środka komunikacji XXI wieku stwarza nam wszystkim szereg możliwości. Ich sprawne wykorzystanie prowadzić będzie do zaspokojenia naszych codziennych potrzeb związanych z załatwianiem spraw urzędowych. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społecznym oraz mając świadomość, że dobre zarządzanie wymaga stosowania nowoczesnych technologii komunikacyjnych, Gmina Bukowina Tatrzańska pozyskała dofinansowanie w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego oraz zrealizowała projekt pt. „e-Urząd w Gminie Bukowina Tatrzańska.” Jestem przekonany, że realizacja projektu wpłynie na poprawę sprawności zarządzania oraz podniesienie jakości usług publicznych świadczonych przez Urząd Gminy i jednostki organizacyjne, a w konsekwencji przełoży się na lepsze wykonywanie zadań publicznych.

     Stanisław Andrzej Łukaszczyk

    Wójt GMINY BUKOWINA TATRZAŃSKA