Bukowina Tatrzańska

Załatw sprawę przez internet

  Projekt w kwocie 671 349,71 PLN sfinansowany został z dwóch źródeł: - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 503 512,28 PLN, - ze środków własnych Gminy Bukowina Tatrzańska w kwocie 167 837,43 PLN.
  Konto Użytkownika

  Przeglądanie informacji wymagającej uwierzytelnienia – informacje, ważne z punktu widzenia mieszkańców gminy, dane na temat relacji finansowych obywatela z urzędem w zakresie podatków czy też szersza informacja o stanie spraw i złożonych dokumentach.


  Centralna Ewidencja Działalności Gospodarczej
  Poprzez zakładkę „Rejestr przedsiębiorców”, użytkownik ma dostęp do nowego systemu, w którym znajdzie szereg informacji na temat "Ewidencji Działalności Gospodarczej”.


  Katalog Usług

  Dostęp do formularzy i dokumentów elektronicznych – umożliwia to pobieranie dokumentów w postaci elektronicznej do skrzynki podawczej urzędu oraz – w drugą stronę – wysyłkę dokumentów do skrzynek umieszczonych na platformach e-usług publicznych


  Aktualny budżet

  Przeglądanie informacji publicznej z danych strukturalnych przechowywanych wewnątrz urzędu – tu można zapoznać się z takimi informacjami, jak m.in. dane budżetowe.